منوی سایت

موزه های آنکارا

تور کوش اداسی
موزه تمدن های آناتولی


از معروف ترین موزه های آنکارا ، موزه تمدن های آناتولی ست که به ورودی ارگ نزدیک است. یک بازار سرپوشیده قدیمی به زیبایی بازسازی شده و هم اکنون یک مجموعه خارق العاده و منحصر از آثار پالئولیتیک، نئولیتیک، هاتی ،هیتی،فرنگیها، یورارتین ها و رومیها و نمونه های برجسته از گنجهای لیدیاایها را در خود جای میدهد.(هرروز به غیر از دوشنبه ها باز است. در طول تابستان موزه هرروز باز است).
موزه فرهنگ  شناسی آنکارا


موزه فرهنگ شناسی آنکارا  مقابل خانه اپرا در بلوار طلعت پاشا  در آنکارا قرار دارد.در اینجا یک مجموعه نفیس از هنرهای دستی مربوط به فرهنگ عامه همینطور کارهای دستی مربوط به مساجد سلجوقی و عثمانی موجود است.(هرروز غیر از دوشنبه ها باز است).


در تور ترکیه به موزه نقاشی و مجسمه سازی که  نزدیک به موزه فرهنگ شناسی است و یک مجموعه غنی از هنر ترک از اواخر قرن ۱۹ تا امروز را در خود جای میدهد ، سر بزنید . همچنین گالریهایی برای نمایش مهمان وجود دارند.(همه روزه غیر از دوشنبه ها باز است).