منوی سایت

بوکیت لاوانگ در اندونزی

بوکیت لاوانگ در اندونزی بوکیت لاوانگ یک روستای کوچک واقع شده در سمت شرقی پارک ملی گونانگ لیوسر در حدود 90 کیلومتری شمال غربی مدان، پایتخت شمال سوماترا است. در اینجا یک مرکز بازپروری برای اورانگوتانها در سال 1973 تاسیس شد. هدف اصلی حفظ کاهش جمعیت اورانگوتانها به علت شکار و جنگل زدایی است. با انتخاب فوق العاده از راهنوردیها به قلب جنگل، ماجراجوییهای وایتواتر و برخی از بهترین فرصتها برای دیدن اورانگوتان وحشی در جهان، بوکیت لاوانگ یک مقصد باارزش برای بازدید است .