منوی سایت

تروجالند در اندونزی

تروجالند در اندونزی
تروجالند )تانا تروجا( یک منطقه کوهستانی در جنوب سولاوسی است، که خانهی مردم تروجا است. تروجاییها برای خانههای سقف شیبدار عظیم شناخته شده به عنوان تانگکونان و مراسم تشییع جنازه های دیدنی و جذاب اما وحشتناک خود معروف میباشد. پس از مرگ بدن فرد اغلب برای چندین سال تا زمانی که مراسم تشییع جنازه واقعی که میتواند برای چند روز به طول انجامد، نگه داشته می شود. متوفی سپس در نهایت در یک غار کوچک و یا در یک درخت توخالی دفن میشود. بزرگترین تشییع جنازه ها معمولا در ماههای فصلهای خشک ژوئیه و اوت برگزار می شود، اما تشییع جنازه در طول سال وجود دارد.