منوی سایت

جزیره فلورس اندونزی

جزیره فلورس اندونزی
جزیره طولانی فلورس در شرق سومباوا و در غرب لمباتا در سوندای قرار گرفته است که مجموعهای از مناظر طبیعی و فرهنگی را ارائه می دهد . معروفترین جاذبه در فلورس دهانه آتشفشان کلیموتو است، که دارای سه دریاچه تغذیه شده توسط گاز آتشفشانی است که با توجه به میزان اکسیداسیون در آب تغییر رنگ میدهند. فلورس همچنین دارای یک صنعت اکو توریستی در حال رشد است، که در آن مسافران می توانند از روستاهای سنتی بازدید کنند، با خانوادههای محلی بمانند و به فعالیتهایی مانند تماشای پرندگان و کوه پیمایی بپیوندند .