منوی سایت

میدان کناک در ازمیر

میدان کناک در ازمیر
این میدان یکی از مهم ترین و معروف ترین مناطق توریستی و گردشگری شهر ترکیه است که در یک سمت آن مسجد کوناک یالی و در سمتی دیگر ورودی اصلی بازار سنتی کمرآلتی قرار دارد . در وسط این میدان، برج ساعتی قرار دارد که هدیه ای از سلطان عبدالحمید در سال 1901 است که به سبک عثمانی ساخته شده بسیار پر زرق و برق و پر نقش و نگار است و بیش از صد سال قدمت دارد. به همین دلیل این میدان به برج ساعت معروف است و در واقع این برج سمبل ازمیر می باشد .